Triptych: The World Beyond by OtGO 2021–2022 acryl on canvas 150 x 300 cm  
The World Beyond -7 by OTGO 2021-2022, acryl on canvas, 150 x 100 cm
The World Beyond -7 by OtGO 2021-2022,
acryl on canvas, 150 x 100 cm

Triptych The World Beyond
(Triptikas Pasaulis anapus)
-- The original text in French --
-- The text in English --
-- The text in German --
 -- The text in Nederlands --

Kartą kažkas ant Everesto kalno paklausė gido, ar senas alpinistas turi galimybę pasiekti viršūnę. Jis atsakė taip: Galbūt. Tačiau tai galiausiai nusprendžia kalnas1.


Ši citata puikiai iliustruoja pirmapradį gamtos vaidmenį mūsų gyvenime. Gamta mums tarnauja kaip dvasinė mokytoja, atliekanti savo puoselėtojos vaidmenį. Nepaisant nuolatinių žmonijos puolimų, niekada neįžeidi ji ir toliau palaiko mūsų gyvybę. Žmonės priklauso nuo gamtos dosnumo; kaip dvi tos pačios monetos pusės jie yra surišti tarpusavyje. Tačiau užuot su gamta veikę simbiozėje, žmonės ją plėšia ir naikina, pamiršdami, kad gamtos mirtis ir juos pačius prives prie išnykimo. Kiekvieną dieną kaip kamikadzės vykdome savižudžių karą prieš pačius save, prieš savo sąjungininką. Šią bene aštriausią temą OtGO apmąsto savo darbe „Triptych The World Beyond“ / „Triptikas Pasaulis anapus“ (2021-2022). 


Triptych_The_World_Beyond_6_7_8
detailansicht


Kaip įprastai, OtGO sukūrė tris labai sodrias drobes. Itin detalūs jo darbai žiūrovus kviečia prieiti kiek įmanoma arčiau, net jei paveikslus tektų paliesti nosies galiuku. Veidų detalės, išraiškos bei judesiai tampa pastebimi, ir paveikslai atskleidžia visus juose esančius lobius. Kai panardiname akis į menininko kūrinius, istorija prasideda. Į drobes įsiveržia laukiniai gyvūnai ir žuvys: įvairių rūšių beždžionės, tigrai, zebrai, skruzdėlės, rajos. Drobės knibžda gyvybe. Tačiau už egzotiškų ir spalvingų gyvūnų išnyra kaukės; jų yra visur, tačiau ant jų pavaizduotos tik išsprogusios akys. Burnos, nosies, o ypač emocijų nebuvimas suteikia kaukėms šiurpumo. Tuo tarpu žmonės yra tarsi negyvi juodi siluetai, klajojantys tylėdami, pasmerkti. Kiti transformuojami į įvairiaspalvius arba skaidrius siluetus. Nors pirmieji primena neartikuluotas lėles, antrosios figūros atrodo po truputį nykstančios iš pasaulio. Lygiai kaip kaukės, šie siluetai nebeturi veidų. Jų kūno nyksmas ar sielos trūkiai veda į tylą ir mirtį.1. John-Kabat Zinn, Où tu vas tu es, Éd. J’ai lu 


 The World Beyond -6 by OTGO 2021-2022, acryl on canvas, 150 x 100 cm
The World Beyond -6 by OtGO 2021-2022,
acryl on canvas, 150 x 100 cm

Įtampa tarp būtybių akivaizdi, o jų artumas atrodo priverstinis. Dėl vietos trūkumo gyvūnai priversti būriuotis žmonių erdvėje ir likti įkalinti šiame mažame plote. Rūšys susimaišo, o grobis trinasi pečiais su savo plėšrūnais. Viskas perpildyta, nėra laisvos vietos. Greitai mus apima dusinantis jausmas ir pradedame gailėti šių mažų būtybių ir jų gyvybės, kuri jiems nebepriklauso. Joks medis, jokia gėlė nesuteikia šiems paveikslams linksmumo. Viena po kitos mažos beždžionėlės ir naujagimiai lipa ant tankų, kurie, kaip ir lėktuvai, įgavę zebrų juosteles, kad užsimaskuotų tarp gyvūnų. Kamufliažas sėkmingas, nes šie plieniniai begemotai pastebimi tik atidžiai ištyrinėjus drobes, ir jie aklai šaudo į žmonių ir gyvūnų minią. Jie nesitaiko į nieką konkrečiai; jie tiesiog šaudo į erdvę. Ir visos rūšys, atrodo, yra įstrigusios į iš šūvių sudarytą tinklelį. Tikriausiai tai vaizduoja aklą ir kraugerišką žudimą, kai logika ir sveikas protas nebeegzistuoja. Kartais naujagimiai įtraukiami į tankus. Jie ką tik gimė, bet jau yra mirę, suryti akinančios jėgos mašinos.

Kuo daugiau žiūrovas žvelgia į paveikslus, tuo didesnę įtampą pajaučia. Be žodžių OtGO paveikslai prikimba prie žiūrovo minčių ir atskleidžia širdį veriančią tiesą, kuri suskamba lyg žadintuvo verksmas vidury tamsios nakties. Jie pažadina tą, kuris žiūri. Keletas gyvūnų, įskaitant tigrus, įsmeigia savo akis į mūsiškes. Jie svarsto apie šios beprotybės priežastis, ieško paaiškinimų. Tuomet lyg prašo pagalbos. Jų laikysena tampa maldaujanti. Mes, žiūrovai, staiga tampame tais, kurie mato, bet nieko nedaro. Esame tylūs liudininkai, jaučiantys to, kas vyksta prieš mūsų akis, kančią. Beždžionių motinos bando išgelbėti savo jauniklius, tačiau akivaizdu, kad nieko nebus pasigailėta. Galiausiai turime nusigręžti, nes graudus būtybių spoksojimas tampa nepakeliamas.Triptych: The World Beyond 6, 7, 8


GODO galerija
Malūnų st. 6A-12, Vilniaus m. sav. Vilnius city, LT-01200

www.godo.lt
 Triptych The World Beyond: YouTube Link:
https://youtu.be/EXMx7r02v1A
    

The World Beyond -8 by OTGO 2021-2022, acryl on canvas, 150 x 100 cm
The World Beyond -8 by OtGO 2021-2022,
acryl on canvas, 150 x 100 cm


Triptych_The_World_Beyond_6_7_8
detailansicht


Kita vertus, ne visi gyvūnai kamuojasi. Kai kurie netgi demonstruoja juokingas išraiškas. Atidžiau pažvelgus, kai kurios beždžionės gudriai, piktdžiugiškai šypsosi. Joms, atrodo, ši situacija patinka. Jos yra fono dalis - būdamos tamsios jos susilieja su kitais vaizdais. Jas linksmina situacija, o jų širdys jau nebėra imlios skausmui. Galbūt jos priklauso pragarui? Tik ne jos vienos šypsosi. Kai kurie siluetai yra užsidėję zebrų ar beždžionių galvas ir provokuoja pozomis. Jiems taip pat nerūpi ir jų netrikdo niokojantys tankų šūviai. Gal tai būdas parodyti absurdą to, kas vyksta? Tikriausiai…

OtGO sugebėjimas sukelti emocijas crescendo (liet. stiprėjant, augant) yra nepaprastas. Žvelgiant iš tolo, paveikslai atrodo spalvingi, beveik džiaugsmingi, tačiau priartėjus atsiskleidžia kita tikrovė: džiaugsmas ir smalsumas pamažu užleidžia vietą liūdesiui ir pykčiui. Išnyra detalės, kurios keičia mūsų suvokimą bei emocijas. Įlendame į šių būtybių, kurios viso labo siekia laisvai gyventi, kailį. Jos yra mūsų pačių egzistencijos ir lėtai mirštančio pasaulio veidrodis. Atsitraukę nuo drobių jaučiamės pasikeitę. Kažkas mumyse pabudo. Galbūt vis dėlto ne viskas prarasta. Nors ir tamsūs, kai kurie siluetai aplink savo veidus skleidžia šviesos signalus. Ar gali tai būti ženklas, nors ir menkas, kad atgimimas įmanomas? Šios figūros atrodo kaip šviesos spinduliai tamsiame ir šaltame peizaže. Jos ragina pabusti, keistis ir gyventi humaniškiau dėl mūsų pačių ir dėl kitų šioje planetoje gyvenančių būtybių. Reikia rasti vilties, nes viltis yra viena iš pasaulio ramsčių2.

Maryna Magnin. 2022

2. Proverbe d’Afrique du Sud OtGO Otgonbayar Ershuu                                         English  German  Mongolian  www.facebook.com/OTGOArtist  Contact