VÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September
‚INFINITE’ SOLO OtGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest
Please scroll down for the English, Mongolian, German and French version! 

Sárosdi Davaakhuu Ganbold irodalomtörténész, műfordító


Tisztelt Vendégeink, Kedves Egybegyűltek!

Ma egy Berlinben élő, kiváló mongol festőművész, OtGO alkotásaiból álló kiállítás megnyitóján vagyunk. A mai kiállítás lényegét én azzal vonnám párhuzamba, amikor 150-170 évvel ezelőtt a nemzetek, illetve nemzetállamok azon kezdtek gondolkozni, kik vagyunk, hova tartozunk, milyen úton, merre haladunk tovább. Válaszút előtt álltak, ebből adódott sok hercehurca.
Mi is ilyen korban élünk most. Az én szememben a most kiállító mongol festőművész munkássága erre határozott választ nyújt.
OTGO alkotói tevékenységét DANTE munkájához hasonlítanám, az Isteni színjátékhoz. Dante ezt a nagy művet, világklasszissá vált eposzt az 1300-as években írta, amikor a bevett irodalmi nyelv a latin volt. Ám Dante a saját nyelvén, a toszkán nyelven, annak is a firenzei dialektusában írta meg művét. Számára az volt a fontos, hogy mindenkihez szóljon, mindenki megértse. A saját népének írta.
OTGO is a hagyományos mongol festészeti technikával dolgozik. Mint DANTE a saját anyanyelvével, ő is nagyon jól meghatározza magát ezáltal: kicsoda ő, és hova tartozik. Ilyen szempontból OTGO nemzeti identitását teljes mértékben kifejezi, nem a divatos fősodor alapján halad, hanem jellegzetes, sajátságos mongol képzőművészetet tudott létrehozni. Ezt szeretném hangsúlyozni Önöknek. Örülök, hogy létrejött ez a szép kiállítás, és találkozhatnak ezekkel a képekkel a jelenlegi nehéz, járványtól nehezített helyzetben is.

Átadnám a szót Mongólia budapesti nagykövetének, Batbayar úrnak.
Video by Otgoo Baatar

Translated from Hungarian to English by Dr. Éva Blénesi

Sárosdi Davaakhuu Ganhold, literary historian,
literary translator

Dear Guests!

Today, we are at the opening of an exhibition with paintings by OtGO, an outstanding Mongolian artist living in Berlin. I would draw a parallel between the essence of today's exhibition in with those processes taking place some 150-170 years ago when nations and nation-states began to think about who we are, where we belong, and where we are heading to? They were standing at a crossroads, also the root of many troubles. Now, we are living in a similar age. For me, the artworks of the Mongolian painter provide a definite answer to this. I would like to compare OtGO's creative activity to Dante's work, to the Divine Comedy. Dante wrote this masterpiece, which became a world famous epos in the 1300s when the conventional literary language was Latin. However, Dante wrote his work in his mother tongue, the Florentine dialect or vernacular form which belongs to the Tuscan languages. For him, it was of utmost importance to address everyone, so that everyone could understand. He wrote to his own people.

OtGO also applies the traditional Mongolian painting technique. By doing so, comparable to DANTE and the use of his mother-tongue, he also defines himself significantly: who he is, and where he belongs. In this respect, OtGO fully expresses his national identity, and I would highlight, that he is not following the trendy mainstream, but he is able to produce a genuine artwork relevant to Mongolian fine art. I am happy that this beautiful exhibition was able to be realized and we are able to off you the opportunity to view these paintings despite the current difficult situation caused by the epidemic.

(I would like to give the floor now to Mr.Batbayar, Ambassador of Mongolia to Hungary.)

 


VÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September

INVITATION TO THE NEXT OPENING:

VÉGTELEN‚INFINITE’ SOLO OtGO SHOW

Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary


Opening:
Friday, September 4th, 2020
(the artist will be in attendance)

Exhibition:

from 04 to 28 September 2020

 
Józsefvárosi Galéria
1085 Budapest, József krt. 70.

Opening hours:
Monday to Friday 10 am – 6 pm.

Nyári nyitva tartás: hétfő-péntek 10-18 óra.
Kiállítóterünk hétfő-péntek 10-18 óra között látogatható.
Józsefvárosi Galéria,
www.jozsefvarosigaleria.huA kiállításmegnyitó rendezvényen közreműködtek:
Somfai Kara Dávid - etnológus, mongolista
Dr. Batbayar Zeneemyadar - Mongólia magyarországi nagykövete
Sárosdi D. Ganbold - irodalomtörténész, műfordító
Sipos Endre - művészetfilozófus
Barvich Iván - népzenész
Billing Gyöngyi - a Józsefvárosi Galéria munkatársa

--------------------------------------------
Sipos Endre művészetfilozófus
Otgonbayar Ershuu: Végtelen

TÉZISEK


1. OtGO a középkori, 9-15. században létező lámaista- mahájána- buddhista homlokzatfestészet, az imazászló festészet és miniatúra-festészet hagyományaira épít.
Ugyanakkor teljesen egyéni, autonóm, autentikus képi világot teremt. Táblaképein kiválóan tanulmányozható a négy őselem: a föld, a víz, a tűz, és a levegő szerves egésze és küzdelme.

2. OtGO festészetében a monumentális festészet képi szerkezete és a miniatúra –festészet formavilága szép egységet. Organikus formavilágában a növény, állat és emberi formák dinamikus egysége érvényesül. (Akárcsak Hieronimus Bosch művészetében)

3. OtGO táblaképein nem a mélységi tér, hanem egyfajta transzcendentális sik-tér jön létre. Akárcsak William Blake képein. A mozgó formák zuhatagában felfedezhető egy-egy centrum, tengelypont. Tisztás a sűrű erdőben.

4. OtGO intuitív festő. Így aztán az emberi-test-lélek-szellem történései nyomon követhetők a képmezőn, mint tudatalatti események. A végtelenbe vezető meleg és hideg lilák, kékek; az izzó vörösek, a simogató melegzöldek, a szívderítő melegsárgák, a tisztaságot megtestesítő fehérek felüdítik az embert.

5. OtGO kompozíciói nyitottak, a végtelen teljesség felé vezetnek bennünket. A horizontális és és vertikális erőtéren a diagonális erőterek uralkodnak. A diagonális erőterek pedig centrális, centrifugális-spirális erőtérbe vezetnek át.

6. OtGO legutóbbi képei a koronavírus beköszöntését követő magányban születtek. Mód nyílott egy antropológiai, történeti számvetésre. A földtörténeti őskortól napjainkig, a kinyíló élettől a halál zártságáig. Egy-egy ilyen nagy táblakép 6-7 évig készül. S a 30-40 ezer alak mozgása-szerves kapcsolódása, örvénylő egysége világít rá közös lelki történéseinkre.

7. OtGO képei milyen szellemi kalandra invitálnak bennünket?

-    Elsősorban az ember és a természet kapcsolatára hívják fel a figyelmünket. Arra, hogy mi a nagy egész részei vagyunk.

-    Másodsorban az emberi drámát jelenítik meg, akárcsak Dante az Isteni színjátékban.

-    Harmadsorban pedig a belső harmóniára.

A lelki egyensúlyra, megmaradásunkra hívja fel a figyelmet.
 
Nem véletlen szerepelnek ezerszámra kedves, női alakok a miniatúrák precizitásával, ugyanakkor férfias lendülettel megfestett képeken.

Elmélyült szemlélődést kívánok!
                                                                  
Sipos Endre művészetfilozófus

Video by Otgoo Baatar


Translated from Hungarian to English by Dr. Éva Blénesi

Endre Sipos, art philosopher

Otgonbayar Eshuuu: Infinite

Thesis

1. OtGO's art works are based on the tradition of Lamaist-Mahayana-Buddhist facade painting, prayer flag painting and miniature painting, which had their origin in the Middle Ages between the 9th and 15th centuries. At the same time, he creates a completely individual, autonomous and real visual world. The organic unity and the struggle of the four primordial elements earth, water, fire and air can be clearly seen in his paintings. 

2. The visual structure of the monumental painting and the patterns of the miniature painting form a beautiful unity in OtGO's paintings. Floral elements, animals, and figurative elements constitute a dynamic entity in his organic forms comparable to the works of art by Hieronymus Bosch.   

3. Just as in the pictures of William Blake, in OtGO's works, it is not the space in-depth but a kind of transcendental planar-space which comes into being. In the cascade of forms in motion one may discover some focal points and axes: clearings in the dense forest.

4. OtGO is an intuitive painter. Therefore, the processes of human-body-spirit can be traced in the visual field as subconscious events. The warm and cold purples and blues leading to infinity, the glowing reds, the caressing warm greens, the delightful warm yellows, the whites, embodiments of purity are able to cheer us up.

5. OtGO's compositions are open, leading us to infinite wholeness. The horizontal and vertical forced fields are dominated by diagonal ones. Diagonal force fields, in turn, lead us to central, centrifugal-spiral force fields.

6. OtGO's latest compositions were created in solitude after the onset of the coronavirus. The situation created a framework for anthropological and historical accounts starting from prehistoric times and continuing up to the present – from opening and beginning life to the closure of death.  It might take up to 6 or 7 years to produce such large scale tablets where the connectivity of organic motion and the swirling unity of 30-40 thousand figures shed light on our joint spiritual processes.

7. What kind of spiritual adventures do OtGO's paintings invite us to?

– First of all, they draw attention to the relationship between humans and nature, that we are part of the big whole.

– Secondly, they present the human drama, comparable to Dante's Divine Comedy.

– Thirdly, they draw attention to inner harmony.

His paintings draw attention to the spiritual equilibrium and our survival.

It is not a coincidence that there are thousands of lovely female figures to be found in the pictures. They are painted not only as meticulous miniatures, but also with masculine élan.
 

Wishing you deep moments of contemplation!

Endre Sipos is an art philosopher.

Dr. Éva Blénes and her students VÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September
Dr. Éva Blénes her students and OtGO


Otgonbayar Ershuu Végtelen című kiállítása

Megnyitó: szeptember 4., péntek, 18 óra Megnyitja: Sipos Endre művészetfilozófus. Közreműködnek: Carmina Timaru népdalénekes, Somfai Kara Dávid sámánkutató torokénekkel és Barvich Iván népzenész. Otgonbayar Ershuu mongol származású festőművész, művészneve OtGO. Otgonbayar Ershuu mongol származású festőművész, művészneve OTGO. Már 15 éves korában felfedezett tehetségként saját kiállítása volt. Szülőföldje tradicionális művészetét sokáig tanulmányozta. Az ősi jelképek mellett a buddhista ikonográfiából is merítkezett, amíg kialakul az önálló képi világa. Berlinben végezte a szakmai tanulmányait, a Berlini Művészeti Egyetem összművészeti szakán. Megalapította az Európában egyedülálló Mongólia Kulturális Központot, és itt egy galériát is létrehozott. OTGO egyedi képi világa ötvözi a tradíciók, a mongol kultúra lenyomatait és jelenünk vizuális motívumait. Munkáinak gondolatisága aktuális problémákkal is foglalkozik, de a nagy felületen áramló motívumok egy kozmikus időtlenséget, meditatív érzést is keltenek. A kiállítás megtekinthető: 2020. szeptember 4 – szeptember 28. között, hétfőtől péntekig 10-18 óráig.

A program ingyenes
------------------------
Please scroll down for the English version!

VÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September
‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest


OTGONBAYAR Ershuu

1981-ben született Mongóliában Ulánbátorban. Művészneve OtGO. Már 15 éves korában felfedezett tehetségként saját kiállítása volt.1996 és 1998 között tanulmányozta a hagyományos mongol festészetet Ulánbátorban. Tanulmányai után festett, emellett restaurálási, valamint kutatói munkákban vett részt Mongólia történelmi helyszínein.1998 és 2004 között a buddhista és lámaista kolostorok tanulmányozásakor, különféle technikákat és a  miniatűr festészet ikonográfiáját, valamint szellemi identitást szerzett. Önálló művészi alkotásai mellett munkája magában foglalja mintegy hatszáz „kutatási miniatűr" feltárását. 2007 és 2010 között a Berlini Művészeti Egyetem összművészeti szakán végzett, a Művészetek Mestere eredménnyel. Tanulmányai után, 2010 és 2013 között OtGO megalapítja az első berlini Mongólia Kulturális Központot. 2010 és 2014 közt megalapítják az első Mongólián kívüli galériát, a ZURAG nevű intézményt Berlinben. 2015-ben OtGO elnyerte a Nemzetközi Festészeti Biennálé „GRAND PRIX" díját Chișinăuban (Moldova). 2018 óta önkéntes alapon dolgozik mint, Művészeti vezetőként, kurátorként és a Mongol Nemzeti Művészeti Galéria külső kapcsolatait intézi párhuzamosan párhuzamosan az önálló művészi tevékenység mellett. 2019-ben részt vett a "Curating" projektben és a berlini Universität der Künste hallgatójaként szerzett bizonyítványt.

VÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September
‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest


OtGO művei Japánban, Svédországban, Franciaországban, Hollandiában, Indiában, Csehországban, Svájcban, Moldovában, Lengyelországban, Romániában, Oroszországban, Egyesült Arab Emírségek területén, Szingapúrban, Grúziában, Németországban és Mongólia számos részén megtalálhatóak.

Munkái múzeumokban, intézményekben és magángyűjteményekben többek között:

– Mongol Nemzeti Művészeti Galéria, Ulánbátor Múzeum, Mongólia
– Nemzeti Művészeti Múzeum, Moldova
– Mongólia Művészeti Múzeum, Ulánbátor, Mongólia
– HSBC (Hongkong & Shanghai Banking Corporation)
– Seeheim-kastély, Konstanz, Németország
– Baruth régi kastély, Németország
– Mongol nagykövetség Németországban
– MRK Gruppe, Drezda - München, Németország

Kiemelkedően nagy műalkotása (720 x 420 cm) a Best Western előcsarnokában Premier Tuushin Hotel Ulánbátorban, Mongólia.


Feleségével és két gyermekével Berlin és Ulánbátor között él és alkot.

VÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September
‚INFINITE’ SOLO OtGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest-----------------------------
OTGONBAYAR Ershuu
was born in 1981 in Ulaanbaatar, Mongolia. His artist name is OtGO. His talent was discovered and by the age of 15 years he had his own solo exhibitions. He studied traditional Mongolian painting in Ulaanbaatar (1996 – 1998). After studying, he became a painter and restorer on several research trips to historical sites in Mongolia. In the Buddhist-Lamaist monasteries, he studied various techniques and the iconography of miniature painting as well as their spiritual background (1998 – 2004). Beside his free artistic creations, his work includes about six hundred „research miniaturen“. From 2007 – 2010 he studied at the Institute of Art in Context of the University of the Arts Berlin, which he completed with the Master of Arts. After studying, OTGO opened the first Mongolia Cultural Center in Berlin (2010 – 2013) and founded Gallery ZURAG Berlin (2010 – 2014) It is the first gallery founded and operated by a Mongol outside of Mongolia. In 2015 OtGO was awarded the „GRAND PRIX“ of the International Biennial of Painting, Chisinau, Moldova. Since 2018, he has been working on a voluntary basis as "Chief Curator and External Affairs of Mongolian National Art Gallery" parallel to his artistic work. In 2019, he participated in the "Curating" project of the Berlin Universität der Künste and received the university certificate.

OtGO exhibited his artworks in Japan, Sweden, France, the Netherlands, India, the Czech Republic, Switzerland, Moldova, Poland, Romania, Russia, United Arab Emirates, Singapore, Georgia, Germany and Mongolia.

His works are in various museums, institutions and private collections, among others:
– Mongolian National Art Gallery, Museum Ulaanbaatar, Mongolia
– National Art Museum, Moldova
– Mongolia Museum of Art in Ulaanbaatar, Mongolia
– HSBC (Honkong & Shanghai Banking Corporation)
– Seeheim Castle, Constance, Germany
– Old Castle Baruth, Germany
– Mongolian Embassy in Germany
– MRK Gruppe, Dresden – München, Germany

and a very big artwork (720 x 420 cm) in the lobby of the Best Western Premier Tuushin Hotel in Ulaanbaatar, Mongolia.

He lives with his wife and two children between Berlin and Ulaanbaatar.


VÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September
‚INFINITE’ SOLO OtGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest

----------------------------
Translated from English to French by Ms. Ilham Bouras.

Sárosdi Davaakhuu Ganhold, Historien littéraire, traducteur

Chers invités,

  Aujourd’hui, nous assistons à l’inauguration de l’exposition des travaux réalisés par OtGO, exceptionnel peintre Mongole vivant à Berlin. J’aimerais tirer l’essentiel de l’exposition d’aujourd’hui parallèlement aux processus ayant eu lieu environ 15-170 ans auparavant, quand les nations et les Etats-nations ont commencé à réfléchir à qui nous sommes, où est-ce qu’on appartient, et où nous nous dirigeons. Ils étaient dans un carrefour, d’où la source de plusieurs problèmes. Actuellement, nous sommes également en un temps similaire.
Pour moi, les travaux artistiques du peintre mongole fournissent une réponse précise à cela. J’aimerais comparer l’activité créative d’Otgo à celle de Dante, à la « Comédie Divine ». Dante a écrit ce chef-d’œuvre, devenu une épopée de classe mondiale dans les années 1300, en sa langue maternelle, un dialecte florentin ou vernaculaire, une variété des langues toscanes, hormis le fait que la langue littéraire conventionnelle à l’époque était le latin. Pour lui, pouvoir s’adresser à tout le monde ainsi que le fait que tout le monde puisse comprendre étaient des éléments extrêmement importants. Il a écrit à son propre peuple.
Otgo emploie également la technique traditionnelle mongole de peinture. En faisant ceci, et similairement à  DANTE avec sa langue maternelle, il réussit à se définir : qui il est, et où il appartient. A cet égard, Otgo exprime pleinement son identité nationale, et vise à mettre en exergue le fait qu’il ne suit pas les tendances dominantes, mais qu’il est capable de produire un artefact original relevant des beaux-arts mongoles. Je suis heureux que cette belle exposition fût réalisée et que vous avez la chance de voir ces toiles malgré la difficulté de la situation actuelle en raison de la pandémie.

(J’aimerais donner la parole à Mr. Batbayar,  Ambassadeur de Mongolie en Hongrie.)VÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September
‚INFINITE’ SOLO OtGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest

Translated from English to French by Ms. Ilham Bouras.

Endre Sipos, Philosophe d’artOtgonbayar Ershuu: Infinite

(Titre de l’exposition de Otgonbayar Ershuu en Anglais, signifiant « infini » ou « infinie » en Français.)

Thèse
1. OtGO se fonde sur la tradition de Lamaist-Mahayana, la peinture de façade Buddhiste, la peinture des drapeaux de prière ainsi que la peinture des miniatures, traditions ayant existé entre le 9ème et le 15ème siècle.  En même temps, il crée un monde visuel à individuel, autonome et original. L’unité organique et la lutte des quatre éléments primordiaux : terre, eau, feu et air, peut être bien identifiée dans ces peintures.

2. La structure visuelle de la peinture monumentale et les motifs de la peinture des miniatures forment une belle unité dans les toiles d’Otgo. Elements floreaux, animaux et éléments figuratifs constituent une entité dynamique dans ses formes organiques comme est le cas dans les travaux de Hieronymus Bosch.

3. Pareillement à William Blake, dans les tableaux d’Otgo, ce n’est pas l’espace en profondeur mais plutôt une sorte d’espace planaire transcendantal qui nait.Dans la cascade de formes en motion on peut découvrir quelques axes et points focaux : défrichement dans la forêt dense.

4. Otgo est un peintre intuitif. Cependant, le lien humain-corps-esprit peut être tracé dans le champ visuel en tant qu’évènement subconscient. Les violets chauds et froids et les bleus mènent à l’infini. Les rouges embrasés, les verts chauds et caressants, les ravissants jaunes chauds, les blancs, incarnations de la pureté, sont capables de nous ravir.

5. Les compositions d’Otgo sont ouvertes, nous menant ainsi vers une intégralité infinie. Les champs de force horizontaux et verticaux sont dominés pas ceux diagonaux. Les champs de force diagonaux, à leur tour, nous mènent vers un champ de force central et centrifuge-spirale.

6. Les dernières compositions d’Otgo ont été créées en confinement après le début du Coronavirus. La situation a créé un cadre pour un compte rendu anthropologique et historique commençant de la préhistoire et continuant jusqu’au présent, de l’ouverture sur la vie jusqu’à la clôture du la mort.  Il se peut que ça prenne 6 à 7 ans pour produire sur une aussi grande échelle des tableaux où le lien entre la motion organique et l’unité tourbillonnante de 30 à 40 milles figures fait lumière sur nos processus spirituels communs.

7. A quel gendre d’aventure spirituelle les peintures d’Otgo nous invitent-elles ?
Tout d’abord, elles dirigent notre attention vers la relation entre les êtres humains et la nature, sur le fait que nous faisons partie d’un grand tout.

-        
Deuxièmement, elles représentent le drame humain, tout comme “La divine comédie” de Dante.

-       
Troisièmement, elles attirent notre attention sur l’harmonie intérieure et l’équilibre spirituel ainsi que notre survie.  Ce n’est pas par coïncidence qu’il y a des milliers de figures féminines dans les images peintes avec non seulement la minutie de la miniature mais aussi avec un élan masculin.


En vous souhaitant de profonds moments de contemplation.

Endre Sipos est un philosophe d’art.
 


VÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September
‚INFINITE’ SOLO OtGO SHOW Józsefvárosi Galéria, BudapestVÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September
‚INFINITE’ SOLO OtGO SHOW Józsefvárosi Galéria, BudapestVÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September
‚INFINITE’ SOLO OtGO SHOW Józsefvárosi Galéria, BudapestVÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September
‚INFINITE’ SOLO OtGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest
More Info: www.mongolian-art.de/aboutme.htmthe photos for Presse:
for download


---- PDF 1 Hungarian  ---  PDF 2 English ----

VÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September


VÉGTELEN ‚INFINITE’ SOLO OTGO SHOW Józsefvárosi Galéria, Budapest, Hungary Opening on Friday, September 4th, 2020 The exhibition from 04 to 28 September
INFINITE – 16 by OtGO 2013 – 2020, acryl  on canvas 213 x 650 cm
stars
Budapest – Hungary

2020 оны 9 дүгээр сарын 04-нд Будапэшт хотын Юожэфваароши Галерейд Эршүүгийн Отгонбаярын бие даасан үзэсгэлэнгийн нээлт боллоо. Уг үзэсгэлэн 9 дүгээр сарын 28-н хүртэл гарна.

Үзэсгэлэнгийн нээлт модератор Биллинг Дьөндьигийн хэлсэн үгээр эхлэн, Шомфай Кара Даавидын буриад хөөмийгийн тоглолтоор үргэлжлэв. Үзэсгэлэнгийн нээлтэд Шипош Эндрэ урлагийн философич ОТГО зураачийн уранбүтээлийн тухай дэлгэрэнгүй тезис хийж үзэгч олонтой бодол саналаа хуваалцлаа. Мөн элчин сайд З. Батбаяр товч үг хэлэн уранбүтээлч ОТГО-д амжилт бүтээл арвин байхын ерөөл дэвшүүлэв. Уранзохиолын түүхч, дуун хөрвүүлэгч Шаарошди Д. Ганболд үзэсгэлэнгийн мөн чанар, уранбүтээлчийн туурвих арга барилын талаар ирсэн гийчидтэй санал бодлоо мөн хуваалцав. Төгсгөлд нь ардын хөгжимчин Барвич Иван монгол эвэр бүрээгээр монгол ардын дууны ая тоглож сонирхууллаа. Цар тахлын үед мөрдөх зай барих журмын дагуу 50-иас илүү хүн байж болохгүй гэсэн дэг журмыг Галерей хатуу чанд мөрдөв.

Будапэшт хот, 2020-09-04

TEXT in Hungarian, Mongolian, English, German and French

NEWS:
www.montsame.mn/en/
NEWS:
news.mn
NEWS:
www.berlin.embassy.mn
NEWS:
www.polit.mn
NEWS:
www.eagle.mn
NEWS:
www.montsame.mn/ru/
NEWS:
www.zms.mn
NEWS:
www.isee.mn
NEWS:
www.erennews.mn
NEWS:
www.mminfo.mn
NEWS:
www.zuv.mn

SIPOS ORSOLYA: Museumpedagogy
Józsefvárosi Gallery, Budapest 28, 29 September 2020.
Participants: 4 classes of 3rd to 5th-grade aged group studentsBudapest_St.Stephans_Basilika
Budapest – Hungary


Erzsebet Szabo
Budapest – Hungary


Ganbold and Otgo Budapest
Budapest – Hungary

Шаарошди Д. Ганболд уранзохиолын түүхч, дуун хөрвүүлэгч:


Эрхэм хүндэт Зочид оо, энд цугларсан Үзэгч олоон!

Өнөөдөр бид Берлин хотод амьдардаг нэгэн гайхалтай монгол уран зураач ОТГО-гийн туурвисан уранбүтээлийн үзэсгэлэнгийн нээлт дээр ирээд байна. Өнөөдрийн энэ үзэсгэлэнгийн мөн чанарыг илэрхийл гэвэл би одоогоос зуун тавиас зуун далаад жилийн тэртээд үндэстэнүүд болоод үндэстэн улсууд бид чухам хэн бэ?, хаашаа хамаардаг, хэнтэйгээ ижил төстэй, хэнтэй төсгүй юм, цаашдаа ямар зам мөрийг дагаж хэрхэн урагшаа ахих уу гэдгээ эргэцүүлэн бодож эхэлсэн тэр цаг үетэй зэрэгцүүлэн тавьж, харьцуулмаар санагдаж байна. Тэр улс үндэстэнүүд сонголтоо хийгээд эхлэхэд есөн шидийн бэрхшээл саад тотгор тохиолдсон юмсанж.

Бид ч гэсэн одоо яг л тийм цаг үед амьдарч байна. Миний нүдэнд одоо үзэсгэлэнгээ дэлгэн үзүүлж буй энэ монгол уран зураачийн бүтээлүүд тэр бүгдэд маш шийдвэртэй нөлөөлөх хариуг гарган өгчээ гэж бодогдном. Би ОТГО-гийн урлан бүтээх үйлсийг Дантегийн туурвих ажлын арга барилтай ялангуяа түүний Тэнгэрлэг туульстай адилтган үзмээр санагдсанаа хэлэх юун. Данте дэлхийн сонгодог болсон энэ агуу том туулийг 1300 оны үед бичсэн бөгөөд тэр үед нь уранзохиол туурвих хэл латин байсан юм. Тэгэхэд Данте энэ агуу бүтээлээ өөрийн эх хэл италиар буюу Тоскан хэлээр бичихдээ энэ аялгууны салбар нутгийн аялгуу Флоренцийн аман аялгуугаар бичсэн байдаг. Түүнд юу чухал байсан гэхээр бүх хүнд бичсэнээ хүргэх, бас хүн бүхэн ойлгоосой гэж бодсон тэрээр өөрийнхөө ард түмэнд туулиа бичсэн түүхтэй.

ОТГО ч бас уламжлалт монгол зургийн арга техникээр бүтээлээ тууривдаг нэгэн. Яг л ДАНТЕ өөрийнхөө эх хэлээр тууривдагтай адилхан, өөрийн монгол арга барилаараа тэр өөрийгөө хэн бэ гэдгээ, бас хаашаа хамааралтайгаа маш сайн тодорхойлж чадсан зураач юм. Энэ үүднээс хэлэхэд ОТГО үндэстэний өвөрмөц чанарыг бүрэн хэмжээнд илэрхийлэгч бөгөөд моод болсон гол урсгал чиглэлийг даган явагч биш, харин онцгой содон, өвөрмөц монгол уран зургийг шинээр бүтээн туурвиж чадсан уранбүтээлч мөн. Үүнийг л би Та бүхэнд онцлон хэлэхийг хүснэм. Энэ сайхан үзэсгэлэн гарч, эдгээр зургуудыг цар тахлын улмаас хүндрэлтэй байгаа одоогийн хэцүү нөхцөл байдалд ч үзэх боломж нээгдсэнд баярлаж буйгаа хэлсү.

Ингээд, Монгол улсаас Будапэшт хотод суугаа Элчин сайд Батбаяр Та үгээ хэлнэ үү.

Translated from Hungarian to Mongolian by Sárosdi D. Ganbold

Die_Grosse-Synagoge Budapest
Budapest – Hungary


otgonbayar ershuu OTGO
Budapest – Hungary

Шипош Эндрэ урлагийн философич

Эршүүгийн ОТГОНБАЯР: Хязгааргүй нэрт үзэсгэлэнийн

ТЕЗИС

1. ОТГО нь дундад зуун буюу 9-15 зуунд байсан ламайзм-махаяана-буддын  шашны сүм, дуганы энгэр талын зураг чимэглэл, хийморийн дарцагны зураг хөрөг, миниатур буюу бичил уран зургийн уламжлалыг суурь болгон бүтээлээ тууривдаг уранзураач ажээ. Гэхдээ тэрээр маш өөрийн гэсэн хувийн онцлогтой, биеэ даасан, жинхэнэ баталгаатай зургийн ертөнцийг бүтээн буй болгогч юм. Түүний бүтээсэн уран зургуудад буй махбодын үндсэн дөрвөн зүйл: шороо, ус, гал, хийг тусад нь онцгойлон судалж болох ба тэр нь нэгдмэл нэг тогтолцоо хийгээд тэдгээрийн тэмцэлдээн мэт.

2. ОТГО – гийн уранзурагт монументаль буюу том хэмжээтэй зургийн дүрслэлийн бүтэц тогтолцоо, бичил уран зургийн хэлбэр дүрслэлийн гайхалтай нэгдмэл ертөнцийг тольдон харж болно. Органик хэлбэрийн ертөнцөд ургамал, амьтан, хүмүүний хэлбэр дүрсийн эрчимт нэгдэл биелэлээ олсон байна. (Яг л Хиероним Босхын бүтээлд байдаг шиг)

3. ОТГО – гийн бүтээсэн уран зургуудад гүнзгий орон зай бус, харин нэг төрлийн хэтэдсэн ухаан буюу чанадын хавтгай-орон зай үүсэн буй болжээ. Өтгөн ой дахь ариусал ба төгөлдөршил. Яг л Уильям Блейкийн зургуудад дайралддагтай адил. Хөдөлгөөнт хэлбэрүүдийн харгианаас нэг биш нэжгээд гол төвийг нээн илрүүлж болох ба тэр нь тэнхлэг цэгүүдээрээ танигдана.   

4. ОТГО бол зөн совиноороо бүтээдэг уранзураач. Тийм учраас бие-сэтгэл-оюуны үйлийн өрнөл нь дотоод ухамсарын үйл явдал мэт зургийнх нь гадаргуу дээр яг мөрөөр нь мөшгөж болохуйц. Хязгааргүйд хөтлөн залах халуун ба хүйтэн ягаан, хөх өнгөнүүд, дүрэлзэх улаан өнгө, илж таалсан дулаахан ногоон өнгөнүүд, зүрх сэтгэлийг нээх халуун бүлээн шар өнгөнүүд, цэвэр ариуныг биежүүлдэг цагаан өнгөний хэмнэлүүд энэ бүгд нийлээд хүнийг сэрээн өдөөж, хүч оруулах аж.

5. ОТГО-гийн зохиомж нь нээлттэй бөгөөд хязгааргүй нэгдмэл байдал руу биднийг удирдан зална. Хэвтээ ба босоо гол хүчит орон зай нь ташуу орон зайруугаа илүү давамгайлж, ташуу хүчит орон зай нь төвлөрсөн төв төдийгүй сэнсрэг-эргэлдүүр буюу төвөөс зугтах хүчний орон зай руу шилжүүлэн залах болой.

6. ОТГО хамгийн шинэ бүтээлээ цар тахал дэлгэрсэний дараах хорио цээрийн хаагдмал орчинд зурж бүтээжээ. Энэ үе түүнд антропологи болоод түүхийн учир шалтгааныг тайлагнан тооцоолж хүүрнэх боломжийг нээсэн байх юм. Газар дэлхийн түүхийг нэн эрт үеэс өнөө үе хүртэл, дэлгэрэн цэцэглэх амьдралаас үхэж мөхөх үеийг хүртэлх асар урт он цагийн сүлжилдээг соргог ухаалгаар бас сонирхолтойгоор тууривжээ. Ийм том хэмжээтэй зургийг бүтээхэд 6–7 жил зарцуулдаг байна. 30-40 мянган бодгалийн хөдөлгөөний-нэгдмэл холбоо сүлбээ, эргүүлэг мэт иж бүрдэл нь бид бүхний сэтгэлийн үйлийг бидэнд гэрэлтүүлэн үзүүлмой.

7. ОТГО-гийн уран зургууд оюун санааны ямар адал явдалд биднийг урина вэ? 

- Юуны өмнө хүн байгалийн харилцан шүтэлцээнд бид энэ том бүхлийн нэг хэсэг нь юм хэмээн бидний анхаарлыг хандуулж байна.

- Хоёрт, хүмүүний драмыг (нүдэнд тусах зүйлийг) яг л Данте Тэнгэрлэг туульсдаа бичсэн шиг үзүүлжээ.

- Гуравт, сэтгэлийн дотоод эв зохицлоо анхаарахыг.

Сэтгэл санааны тэнцвэрт байдлаа хангаж, байгалиа хамгаалахыг бидэнд мөн сануулж байна.

Эмэгтэй хүний дүрс хэдэн мянгаараа бичил уран зургийн нарийн аргаар дүрслэгдсэн байгаа нь санамсаргүй зүйл лав биш, учир нь маш эрч хүчтэй эрэгтэй хүний зурсан зураг шүү дээ. 


Гүн гүнзгий тунгаан тольдохыг Та бүхэнд хүсье!


Шипош Эндрэ урлагийн философич

Translated from Hungarian to Mongolian by Sárosdi D. Ganbold


St.Stephans_Basilika
Budapest – Hungary


Solo Otgo Show Budapest
Budapest – Hungary

ЭЛЧИН САЙД З.БАТБАЯРЫН УРАН БҮТЭЭЛЧ Э.ОТГОНБАЯРЫН БУДАПЕШТ ХОТОД ХИЙСЭН УРАН ЗУРГИЙН ҮЗЭСГЭЛЭНГИЙН НЭЭЛТЭД ХЭЛСЭН ҮГ
/Будапешт хот, 2020.09.04/

Энэхүү уран зургийн үзэсгэлэнгийн нэр нь “Хязгааргүй” гэсэн байгаа. Тиймээс би ч бас хязгааргүй оршихуйн тухай хэдэн үг хэлье. Би гэж хэн юм бэ, бид гэж хэн юм бэ? Монголчууд, Унгарчууд гэж хэн юм? Бидний хоорондын холбоо хаанаас үүссэн юм, үүх түүх нь юу вэ? Бид юуны төлөө амьдарч байгаа юм? Бид өнөөдөр яагаад заавал амны хаалт зүүх хэрэгтэй болов гэх мэт хязгааргүй асуултууд байна. Үүнтэй адилхан амьдрал өөрөө хязгааргүй юм. Үй олон амьдралд өрнөж буй үүх түүх нь өөрөө хязгааргүй юм.

Үзэсгэлэнгийн энэхүү танхимд орж ирсэн мөчдөө л хязгааргүйн мэдрэмжийг шууд авлаа. Өөрийгөө хязгааргүйн орон зайд орсон мэт мэдэрч үүнтэй адилхан манай хоёр орны найрсаг харилцаа, энэ сайхан үзсэгэлэн, бидний аж заргал, хүсэл мөрөөдөл, амь амьдрал хязгааргүй байгаасай гэж хүсч байна.

Би өөрийгөө “Пешт хотын хүү” гэж хошигнох дуртай. Пештийн 4-6 номерийн трамвайгаар олон ч удаа энэ дүүргээр явж байсан ч нэгэн сайхан өдөр Монголын шилдэг уран бүтээлчдийн нэг болох Э. Отгонбярын үзэсгэлэнг энд нээлцээд явж байна хэмээн төсөөлж ч байгаагүй билээ. Надад тохиолдож буй энэ явдал ч хязгааргүй түүхүүдийн нэгэн жишээ гэж бодож байна.

Мөн энэ завшааныг ашиглаад уран бүтээлч Отгоодоо, арга хэмжээг зохион байгуулахад анхнаас нь санаачилж чухал хувь нэмэр оруулсан уранзохиолын түүхч, дуун хөрвүүлэгч, багш Д.Ганболд ахад болон Будапешт хотын Йожефварош галерейн хамт олонд гүн талархал илэрхийлье.


Hungarian_Parliament
Budapest – Hungary


Otgo Solo Show Budapest
Budapest – Hungary
Sárosdi Davaakhuu Ganbold
Literaturhistoriker, Literaturübersetzer


Liebe Gäste!


Heute eröffnen wir eine Ausstellung mit Bildern von OTGO, einem außergewöhnlichen mongolischen Künstler, der in Berlin lebt. Ich möchte die wesentlichen Aspekte der heutigen Ausstellung als eine gewisse Parallele zu den Ereignissen bezeichnen, die vor etwa 150 bis 170 Jahren stattfanden, als Nationen und Nationalstaaten darüber nachdachten, wer wir sind, wo wir hingehören, wohin wir gehen. Sie befanden sich an einem Scheideweg, weshalb diese Zeit auch die Wurzel vieler Probleme darstellt. Jetzt leben wir auch in einem ähnlichen Zeitalter. Die Kunstwerke des mongolischen Malers geben mir darauf eine eindeutige Antwort. Ich möchte die schöpferische Tätigkeit von OTGO mit Dantes berühmter Divina Comedia (Göttliche Komödie) vergleichen. Dante schrieb sein Meisterwerk, das im 13. Jahrhundert zu einem weltberühmten Epos wurde, als die konventionelle Literatursprache Latein war. Dante schrieb sein Werk jedoch in seiner Muttersprache, einem florentinischen Dialekt, d.h. in einer der vielen toskanischen Umgangssprachen. Für ihn war es von größter Bedeutung, alle Menschen anzusprechen, damit auch jeder sein Werk verstehen kann. Er schrieb für die Menschen seines Landes.

OTGO Malerei basiert auf einer traditionellen mongolischen Maltechnik. Auf diese Weise gestaltet er seine Bilder, wie dies übertragen für die Texte von  DANTE in seiner Muttersprache gilt: Er zeigt, wer er ist und wo er hingehört. In dieser Hinsicht drückt OTGO seine nationale Identität voll aus, und ich möchte hervorheben, dass er nicht dem trendigen Mainstream folgt, sondern in der Lage ist, ein echtes Kunstwerk zu produzieren, das für die mongolische bildende Kunst relevant ist. Ich freue mich, dass diese schöne Ausstellung realisiert werden konnte und Sie die Möglichkeit haben, diese Bilder trotz der derzeit durch die Epidemie verursachten schwierigen Situation anzusehen.

(Ich möchte nun zunächst Herrn Batbayar, dem Botschafter der Mongolei in Ungarn, das Wort erteilen.)


Budapest_die_Elisabethbruecke
Budapest – Hungary


Solo Otgo Show
Budapest – Hungary

Endre Sipos, Kunst-Philosoph

Otgonbayar Ershuu: UNENDLICH

Thesen
1. Die Kunstwerke von OTGO basieren auf der Tradition der lamaistisch-mahayana-buddhistischen Fassadenmalerei, der Gebetsfahnenmalerei und der Miniaturmalerei, die im Mittelalter zwischen dem 9. und 15. Jahrhundert entstanden. Gleichzeitig schafft er eine völlig individuelle, autonome und reale visuelle Welt. Die organische Einheit und der Kampf der vier Urelemente Erde, Wasser, Feuer, Luft sind in seinen Gemälden gut zu erkennen.

2. Die visuelle Struktur des monumentalen Gemäldes und die Muster der  Miniaturgemälde bilden eine schöne Einheit in den Gemälden von OTGO. Blumenelemente, Tiere und figurative Elemente bilden – komponiert als organische Formkomplexe – eine dynamische Einheit, wie dies etwa in den Kunstwerken von Hieronymus Bosch zum Ausdruck kommt.

3. Vergleichbar den Bildern William Blakes entfaltet sich in OTGOs Werken der Raum nicht als Tiefenraum, sondern es entsteht eine Art transzendentaler Flächenraum. In der Kaskade der bewegten Formen kann man einige Brennpunkte und Achsen entdecken: Lichtungen im dichten Wald.

4. OTGO ist ein intuitiver Maler. Daher können die Prozesse des Körper-Geist-Menschen im Gesichtsfeld als unbewusste Ereignisse verfolgt werden. Die warmen und kalten Purpur- und Blautöne, die zur Unendlichkeit tendieren, die leuchtenden Rottöne, die liebkosenden warmen Grüntöne, die herrlich warmen Gelbtöne, die Weisstöne und Verkörperungen der Reinheit können uns aufmuntern.

5. Die Kompositionen von OTGO sind offen und führen uns zu einer unendlichen Ganzheit. Die horizontalen und vertikalen Hauptfelder werden von diagonalen dominiert. Diagonale Kraftfelder führen uns wiederum zu einem zentralen zentrifugal-spiralförmigen Kraftfeld.

6. OTGOs neueste Kompositionen wurden nach dem Ausbruch des Coronavirus in Zurückgezogenheit geschaffen. Die Situation schuf einen Rahmen für anthropologische, historische Studien und Gestaltungen, die von prähistorischen Zeiten bis in die Gegenwart reichen, vom Beginn des Lebens bis zum Ende im Tod. Es kann bis zu 6 oder 7 Jahren dauern, bis solche großformatigen Bilder fertiggestellt sind, bei denen die Konnektivität der organischen Bewegung und die wirbelnde Einheit von 30-40.000 Figuren Licht auf unsere gemeinsamen spirituellen Prozesse werfen.

7. Zu was für einem spirituellen Abenteuer laden uns OTGOs Gemälde ein?

– Zunächst machen sie auf die Beziehung zwischen Mensch und Natur aufmerksam, dass wir Teil eines großen Ganzen sind.

– Zweitens zeigen sie das menschliche Drama, vergleichbar Dantes Göttlicher Komödie.

– Drittens machen sie auf die innere Harmonie aufmerksam.

Es lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das geistige Gleichgewicht und auf das Überleben.

Es ist kein Zufall, dass auf OTGO‘s Bildern Tausende hübsche weibliche Figuren zu sehen sind, die nicht nur mit der Sorgfalt von Miniaturen, sondern auch mit männlichem Elan gemalt wurden.


Ich wünsche Ihnen erhellende, kontemplative Momente!

Endre Sipos, Kunst-Philosoph


St. Stephans - Basilika
Budapest – Hungary
Café New York
Budapest – Hungary
Café New York
Budapest – Hungary
Café New York
Budapest – Hungary
Otgo in Budapest
Budapest – Hungary
Die New York Life Insurance Company
Budapest – Hungary
Hungarian_Parliament
Budapest – Hungary
Hungarian_Parliament
Budapest – Hungary
              

 OtGO Otgonbayar Ershuu                                         English  German  Mongolian  www.facebook.com/OTGOArtist  Contact